Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טיפת אדם

ברז באמבטיה דולף
טיפה אחרי טיפה
נדחפת
מתאמצת להיפרד מאחרות
מבליטה את מראה
הנה טיפה בלרינה
בחן מתנענעת
בשעון המים היא נספרת
בתוך מטר מעוקב
אך בעיניה היא
הטיפה.

12.2.2011