Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טיפול אלטרנטיבי

ניר, נכה.
שפיותו נשמרת הודות לתיק
של כדורים ותרופות.
אין לו שעה עגולה בלעדיהם.
שנינו, בחדר אחד,
כותבים
שירים.

מחר, ידידי, אל תיקח כדורים.
אני רוצה לבוא עם טיפול חדשני.
נערה עובדת זרה או מקומית.
ב"מקום לשירה" נציע מיטה.

אל דאגה למשתתפים,
אנחנו ביום טיפולים.
אין פה סקס או גסות לשמה
או פגיעה בזכויות מעמד האישה.

היא מצלעו נבראה.
על כן במדויק יודעת
לאתר את המקום בו מצטבר הכאב.
את מסלולי ההולכה
את הקשר שבין המוח לסביבה.

יודעת את מידת הנגיעה,
את הגירוי והתגובה.
מצבו של ניר הולך ומשתפר
יממה שלמה כדור לא לקח.
הוא יודע שהמגע מרפא.

18.6.10