Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המוות מצמיח חיים

לנו קשה עם המוות
לא מכחישים
אך מעדיפים לא לראותו
האובדן מתמשך
נעשה חלק מאיתנו
מין בגד שכזה
המוות אינו אויב החיים
הוא פה
ברחוב בשוק בדירה שלידי
בחדרי
אין בי כעס.

בגינתי עלי שלכת
עלים מתים
אין בי כעס
כל מזונותינו פסקו מלחיות
אין בי כעס
המוות מצמיח חיים-
אור עולם.

19.3.11