Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גבר-אישה

ראיתי שהעין שלך חושקת.
שאתה מביט בי במבט אונס.
שאתה לא רוצה לשמוע
למה לבי כועס.

האישון שלך נפתח לגודל
שדרכו תשאב אותי אליך
אין לך רצון שאשאר עוד רגע
מחוץ לגופך.

אני בזאת לא יכולה לעמוד.
האם תלמד לקבל את רצוני?
קבל את דרכי.
קבל אותי.

עכשיו אני אומרת:
צא וחזור עם
פרחים.
אני מחליפה בגדים.

29.10.10