Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מוות עושה טוב לפושע

משפחת הפשע אברג'יל
סגרה חשבון עם משפחת הפשע
אלפרון
הייתה ביניהם מחלוקת על
סחר בנשים הימורים וסמים
גם השוק האפור
והרוצחים קיבלו אחוזים
וברוך השם יש מתים
על לוח השיש הלבן מאיטליה
חרטו באותיות קידוש לבנה
סיפור על האב האהוב
שברוחב לבו פילס את דרכו
היה בעל נאמן
וחבר של כולם
יש עוד צדיק אחר
שפרץ את המחסום ודרס שוטר
על המצבה הטביעו מילה
על אהבתו הגדולה לאדם
והוא איש ישר שבסתר נתן
אני נדהם
איך המוות יודע לתקן
את דרכו של האדם.

11.8.11