Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המחשבה

המחשבה היא כל מאודי
היא
היודעת לבנות מאפר
ולכתוב שירה ממלל גס
הנה המחשבה בפתח השבלול
ככל שמתקדמת
כך נדחסת
עד שבאה אל נקודה אחת
ואין לעוצרה
תגלית.

30.8.11