Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מחפש את דרכי

אני נולדתי במלחמה הנוראה
מלחמת השמד.
הרחק מרומנטיקה.
הצער והדאגה
דבקו בי.

הייתי החיוך היחיד
אני הוא הכול שהיה להוריי
ילד בתפקיד של האלוהים
הם נתנו לי
ואני להם חיים.

גדלתי לתקופה של:
קבוצה קבוצה קבוצה.
מעמד הפועלים שהתגבש ונפל.
אחריו בא:
האני האני האני
שגדל למימד של קבוצה.

אני מחפש את דרכי.

14.1.11