Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הכול אישי

"לטובת האומה והעם",
כך הכריז הפוליטיקאי הבכיר.
אין לו מושג מי אלה.
אולי טרם הומצאו.

מפגש חברתי לחברי הממשלה.
עם נשיהם ויין גם.
בעודם מרוחקים משאר האורחים,
שר האוצר דיבר עם אשתו של
הממונה על בטחון האומה.

תוך כדי מזיגת הכוסות,
ידו של האוחז בתקציב התחלקה על
ישבנה של אשת שר המלחמה,
באיטיות
טובת האומה והעם.

במקום דוחות על מצבו של הצבא
מגן העם,
ליטוף תחת פטר לשרים את הבעיה.
הכסף נמצא.
עבור הצוללות וגם למטוס החדש.

הרי לאשתו של השר
שני חצאי ישבן.
למצב אובייקטיבי אין סיכוי
אל מול האישי.
הכול אישי.

17.9.10