Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הכאב הירוק

במות עליי,
לעצמי מלמלתי:
"כעבור שנה,
כעבור שנתיים,
כעבור שלוש,
הכאב ידעך.
יישאר הזיכרון".
זה לא קרה,
לא קורה,
אולי יקרה.
יש פעמים
שהכאב גדל.
הייתכן?
הירוק
הוא שגדל.
לא הכאב.
את הכאב שתלתי
באדנית.
לצדו שתלתי עירית
ומיני תבלינים ופרחים.
הקפדתי לבחור באלו
המלבלבים
כל ימות השנה.
עכשיו הכאב שלי ירוק
גדל, פורח, נובט
לצדי.

13.8.10