Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הכתיבה אומרת לי

הכתיבה אומרת לי בקול ברור:
עשה שיר עבורי.
ככותב מחניפה לי בחירתך בי
להנעים לך.

אני משיב לך אך במעט
על מה שהענקת לי.
הודות לך אני חש חוויות.
עובר מרחקים, פוגש אנשים
על פי רצוני.
רואה מראות שלאחרים כלל
לא נראים אמתיים.

לא מקשיב לחוקי הכלכלה.
לא לאשראי המועדף ולא לתזרים המזומנים.
מקשיב לזרימת המילים שלך.
אני מקווה שבאת על סיפוקך,
שטוב לך לצדי.
תודה לך, כתיבתי.

9.3.10