Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הקציר של חולת הסרטן

זה זמן הקציר
התבואה בחלקה הוסרה
ובחלקה ממתינה.
אני בקציר
הוסרו ממני איברים:
השד, הרחם ומחצית השחלה
אני ממתינה.
זמן הקציר.

2.7.11