Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הקרנבל בריו

יש בריו קרנבל
ברגע זה לא חושבים על
העניים והעשירים.
אין עליית מחירים.
אין תשלומים.
פסק הריב.

הקרנבל משתלט על החיים.
בשבילו חיים.
אל תתבלבל:
הצעירה בעירום לא
מחפשת בגדים.

היא מקרינה מעצמה
למרחקים.
חלקיקיה מתפזרים.
ריחה מתאדה.
מתאחד אתי.
אני הכסוי שלה.
הקרנבל בריו.

12.2.11