Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זוגיות וטבע

תמיד הייתי מצוי
בין היערות והאגמים,
ידעתי לזהות את מינו של הפרפר באוויר
ממרחק הבחנתי את מינו של הדג באגם
ידעתי את זמן ההזדווגות ובקיעת הדגיגים,
אך טבעי
שחיפשתי לי
בת זוג שתהיה לי כדג.

1.7.10