Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זמנו עבר

אני אוהב
אני עושה
זאת דרכי.
טרם סיימתי, וזה שמולי: זמנך עבר!
החברה שלנו מעוניינת במוצר
שטרם היה כמוהו
שיהיה הדבר החם הבא
שבשבריר של שנייה יחבר את ההכנסות
של כל האנשים בעולם
יחלק אותן בזמן שעומד לרשותם
ויכפיל באופציות
שמימושן ישליש את הכלכלות.
רגע, זה לגמרי עתידני
אולי נכדי בן ה-12 יבין.
בן כמה?
זמנו עבר!

30.4.2011