Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זאת שאתו

הוא החכם באדם
רואה בלי לראות
מזהה כל פרט
ומרכיב יבשות
יודע איים ומרחקים שמימיים
הוא אוקיאנוס הדעת.

אך הוא נופל ונכשל
בחכמת היום-יום
החשבון לא נפרע
הדוחות נשכחו במגירה.

האישה שאתו
מנסה לתקן דרכיו
לשווא
כל תהילתה בזכות היותה אתו
היא קסנטיפה
איננה חביבה על הבריות
אך אין יודע
שהיא המלאך המושיע
המזכירה לו
לנשום.

12.3.11