Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זה יקרה באביב

ידעתי שתופיעי באביב.
באביב השנה או בזה שיבוא,
אך זה יקרה באביב.
זה הזמן שהבגדים מכבידים.
זה הזמן לראות ולהיראות,
להפגיש מבט.
בשלה לגמרי לפניי עמדת.
לפתע נרעדתי,
שכחתי את עונת השנה.
אל מול פנייך שאלתי:
"אמרי, מה היא עונת השנה?"
היא ידעה שגם אני אופיע באביב.

1.7.10