Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זה לא יקרה

הנה לך הפרס.
תוכל בו לשלם את הקנס
על שלא הגשת את
הדו"ח למע"מ
בזמן.

אתה נכס העם.
המעשיר את השפה
ואת חוויית הביטוי.
אתה …

חלומו של המשורר.
זה לא יקרה.

5.2.2011