Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מציאות וחלום

ההתעוררות מפסיקה את החלום.
החלום פג במציאות
איננו נשמע לנו
יש לו דרך משלו.
אך יש ימים שהמציאות והחלום
מתערבבים.
קמתי, שתיתי ואכלתי
והחלום אתי,
מסרב להיפרד.
אני מתהלך בחלום.

29.11.10