Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מרוקו

התרגשות מחולות
התרגשות מדגים
התרגשות מאנשים
התרגשות
בשוק בסווירה
ערמות של סרדינים
דגי טונה, צלופחים
דגים מהעומק, דגים מעופפים
ימה של מרוקו עשיר דגים
עורי מתקשה, עוטה קשקשים
מגבי עולה סנפיר
בגרוני
זימים.
אני נחנק, זה הזמן אל המדבר
חוצים את הרי אטלס
רגלינו טובעות
בימת החול זהוב ורך
לצדי משוטט עכן
מהחול אל פאתי החצר
של נחשי הקוברה
הוד וחשש מתפתלים
אם לא תיתן להם כבוד
ייקחו אותו
הדחף לחזור לימי הקדם
אינו ניתן לריסון
בין הים למדבר
שני עולמות של איש אחד.

1.10.2010