Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מצבת המשורר

המידע מעלה שם של משורר.
שנולד ומת ואתו התקופה.
לראשונה נודע לי שמו,
אך דרך מילותיו מרגשת אותי
יוצקת מהות אחת
דרך המשוררים.

ועוד משורר, ועוד
מצבות של משוררים בכל לשון,
בכל שפה.
אני מרגיש כבן משפחה
שזכה בירושה.

21.1.11