Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מנותק

דור אל מול המחשב
מנותק
מוקף בועה בעולם וירטואלי
חי לעצמו.
המשורר.

20.8.2011