Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ממתין ללחישה

מאז הנביאים
איש לא דיבר
עם האלוהים
השכינה לא אתנו.
אך הותירה סימן
אין לי זכות לדרוש
לא הובטח לי דבר
ממתין ללחישה
בשפת השירה.

14.10.11