Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מדד הראי

יום אחד נעשה הראי
לרהיט העיקרי:
מולו שעות מתרגלים,
כל בליטה, כל חריץ בוחנים.

זה מתאים.
זה נפלא.
אני איש ואת אישה.
המילה מתאימה
רואים
נוגעים.

להתאמה יש סיפוק
תחושה נפלאה.

וכשפסקה התצוגה
מתחילה הזקנה.

25.2.11