Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מדינה ליהודים

ובקשר לקביעתכם שהיהדות היא דת
ומאז התקיימה ללא מדינה
האומות מתחייבות להבטיח את זכותם
של בני דת משה לחופש הדת והפולחן
שיש בו געגועים ל-
אך בלי ציון
אני יודע שהמבטיחים הם אחמדיניג'אד
ועוד טורקי אחד
והמון שונאים
על אף שישראל היא התגשמות הצדק
וחזון הנביאים.

30.9.11