Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מה אני עושה

למעשה,
מה אני עושה?!
אני אמור לעשות,
גם כשאני לא עושה.
אני עושה.

אני עושה בשביל להימלט
מפני השאלה: מה אני עושה?

האם יש כל כך הרבה לעשות?
לא יכול בלי לעשות,
העשייה –מהות הכול.
אז מה אני עושה?

השאלה תמשיך להטריד,
להדהד.
התשובה לא תענה.
אז מה אני עושה?

24.9.10