Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מידע בלי מהות

העוקב אחרי שנות חייו
לרוב מאוכזב
צבר עובדות למכביר
פרטי פרטים
תמונות פתקאות ומכתבים
יש שהתהלך בעולם עד קטבים
יש שפגש בנזירים
יש שחיפש בין השורות
ובכל השפות.
אינו יודע
מה תכלית המידע
מדוע לא הוליד מהות?
קורע תחת הפרטים.

16.9.11