Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מילה לקישוט

אנשי המעשה
המקימים, ההורסים, המזיזים.
מדי יום ביומו מציגים תוצאות
ולעתיד משרטטים תוכניות.
הם שקובעים את חוזקם של
המטבע
והכלכלה.
ושל האנושות כולה.

אמרתי מילה שירה.
כמוני היא חסרת מעש.
מתארת, מרגשת, מתלבטת,
אינה דורשת.
לא ממלאת קרונות,
לא קונה גם לא מוכרת.
אולי איש המעש ירצה לקנותה,
להתקשט בה?

14.1.2011