Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

משטרו של איש אחד

אין דבר משותף
ביני ובין האחר
דבר לא קושר.
הוא כולו לעצמו.
אני לעצמי.

אין דגל ששנינו רוצים להניף.
כל אחד מרים את הדגל שלו.
וגאה בדגל של עצמו.

מדינה של איש אחד.
צבא של איש אחד.
חברה של איש אחד.
משטרו של האחד.

5.2.2011