Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תחת שמי קולורדו

תחת שמי קולורדו אין לי ספקות
בכוח העליון.
שם הדת היא אמת פשוטה.
כל פסיק, כל מילה,
הם אמת צרופה.
כאן אין לי ספקות בנסים שקרו.
עם הבחירה, הוא בחירתו של
האלוהים עצמו.
איני שואל למה,
איני מסתייג.
תחת שמי קולורדו הכחולים,
אני תחת השכינה.
היא מעליי.
שמי קולורדו הם התשובה.
אך גם שם יש עננים שחורים
והלילה בא.

15.10.10