Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עוד יומיים ואני לא פה

למה את מתחבאת מאחורי שתיקתך?
אינך רואה שאובמה הוא אסון?
מה עוד יביא עלינו נשיא האסלאם
האם בכלל אכפת לך מאתנו?
היא עצרה מלשתות הקפה
סנטרה המעוגל נותר ללא תנועה
מעל ספל האספרסו
לרגע דמה לאביזר של מכונת הקפה.
בקול של לכודה פלטה:
אני חיה באמריקה.
עולמכם אינו עוד עולמי
עזבו אותי.
עוד יומיים ואני לא פה.
אין לכם דעה אלא במה שטוב לישראל.
אולי הנשיא אובמה
ולא אתם עצמכם
יודע מה טוב בשבילכם.

28.7.11