Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עולם הכמו

עולמם של תחליפים,
שאינם דבר המקורי,
אך תואמים לו
הם זהים מבלי להיכנס לפרטים.

קשה להיות אמתי.
צדיק או המשורר
דרכם אינה מתפשרת.
אין להם כמו.

הבוחרים לסלק
את "כמו"
נתפסים
כלא מעשיים.
כקדומים
שאינם תואמים את
המציאות.

29.11.2010