Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עולם משני צדי הזכוכית

לדגים מקום מאחורי הזכוכית בסלון
יורם ליד הפסנתר מנגן
פולינז של שופן מוקסם
מרוכז
לפתע צלצול
מצב חירום הוא רופא חייב לעזוב
ברגע זה.

בצד השני של הזכוכית
הדגים את זמנם ממלאים בתככים
מגרשים, מקבלים, משחקי זוגות עושים
לרגע נאמנים ומיד נפרדים.

באים חברים
בסלון מתרווחים
שרון מגישה
עוגה עם אגסים ושזיפים,
גם בשר על האש
אוכלים
מספרים על שוק הדגים במרוקו.

בצד המים מתרוצצים ללא הפוגה
זה שהסתתר בין העלים
בין האבנים עבר, בהבל פיו נגע
נוהג כמלך בארמון
שינה צבעו וכבר אינו דומה לעצמו.
זוג מתבודד.

בסלון צופים במסך הענק
סרט מתח. אהבה ונקמה.
המציאות משתנה מרגע לרגע.
יורים, נמלטים ויש נפגעים
ובצד השקט לאלה שבאבא ואימא שיחקו-
יש ילדים
את תפקיד ההורות מקבלים
לא משתפים בו אחרים.
הקטנים לפחד לא למדו,
יש שיתרחקו ומאז לא נראו.

בסלון ברק משחק
מסתכל סביב וצוחק
מחבק ומנשק בעיניו הכחולות.
הזכוכית שומרת על העולם השברירי
משני צידיה .

1.10.2010