Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירה וכוחות השוק

אני אוהב שירה.
שירת העולם.
אלפי שירים בשפות רבות.
לחיצה על הכפתור
והיא לפניי.

שערה שחור ארוך
מבטה כחול
מהחזה הזה אי אפשר להתעלם.

ויש עוד.
אחת אחרת
פרובוקטיבית, דורשת.
יש טלפון.
אני מחייג.

רגע. עוצר.
הרי ביקשתי דבר אחר.

28.1.2011