Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

משפחת לדינו בנחלאות

הילד הזה דומה לציון
המאהב, ולא לבעלה.
ככל שגדל העמיק הדמיון.
לא רק במראה ובברק העיניים,
כישרון האמן בקע מליבו.
הבן האחר דמה לאוריאל.
ישר ומסודר
כמו אבא.

סבינה הייתה בת 23, בזמן הבישול
האש התלקחה.
את נשמתה היא לקחה.
נותרו שני ילדים קטנים
ובעל יתום.

מאמא, עמלה, טיפלה,
אך אישה לאוריאל-זאת אינה יכולה.
עיניה נשאה אל בתה נעמי, בת ה-17.
זמן קצר לפני השריפה
נעמי בציון התאהבה.

האהבה גדולה.
אך מאמא פקדה
סירוב לא קיים
וברגע אחד הפכה הדודה
לאשת הגיס ולאם
ילדיו.

הסכימה.
אך אהבתה לציון לא פסקה.
להם זה טוב להמשיך ולאהוב.
ציון נשא לו אישה
והקים משפחה.

לנעמי חיים
עם שני גברים.
יום לא עובר בלעדיהם.
לא בשקר, אך בסתר
בנחלאות.

עדיף כך מאשר אחרת.
ההסכמה תאמה את נועם משפחת הלדינו.
בצל עץ התות, ליד בור המים,
בין קולות השוק בירושלים.
החיים זורמים.

10.7.2010