Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

באו ונתערבב אתם

פסטיבל ירושלים לשירה
תמוז תשע"א
ברחבה מול האגם
באו לחלוק אהבתם לשירה
ובסמוך קבוצה גדולה בהרבה
באו לחגוג בבית הקפה
חוגגים את הממשי
שניתן לטעום ממנו ומיד לבלוע
הוא מתעכל ללא מאמץ
התשלום פשוט:
במזומן או בכרטיס אשראי.
ההון מחליף ידיים.
אוהבי השירה אינם יודעים
את שווי אהבתם
התמורה אינה ברורה
עולמם אינו מוסדר בהיצע וביקוש
אני תוהה אם שתי הקבוצות
משתייכות לאותו מין האדם
הדבר ניתן לבחינה:
נערבב את ה-די.אנ. אי.
הצאצאים
יחגגו בלהט אוכל ושירה
בואו ונתערבב אתם.

16.7.2011