Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פרח ויבלית

הפרח המטופח
יפה ומוצלח,
אך הכול יודעים שאינו מיטיב להכות שורשיו.
בהתמדה חייב במים ובחומרי מזון רבים,
ללא השגחה
את ההיאחזות בקרקע לא יצליח להגשים.
חיל ההפרדה סביבו הורם
להבטיח שחומרי המזון יישארו כאן ולמענו.

בצדה האחר
צומח שכנו, שמאז ומעולם פה היה.
יבלית מצויה שמו.
כנגד הפרח-מראה עלוב,
ברגבי אדמה הצחיחה היא נאחזת בטירוף.
שורשיה שולחת לעומק, אל מתחת למחפורת
היישר אל המקום בו נאגרים
מים עבור המטופחים.

עלוותה של היבלית זעומה,
עלי כותרת מרהיבים-
אין. מאומה.
אך שורשיה פורצים מחסומים
וחודרים לעומק
ולכל הכוונים מתפשטים
עד שאלה סוגרים על המטופחים.

בעת שהזרמת החומרים מצטמקת,
הפריחה פוסקת.
כותרתה הדהויה מטה מביטה
ואילו בצד שמנגד, הפריחה בשיאה.
עלי היבלית המצויה רחבו ופרחם עלה.
כעת היא דומה להפליא לשכנה
שהיה ואינה.

30.10.2009