Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

האמהות המיניקה

התינוק התעורר, חש שלא בטוב.
הוא משתעל, חומו עולה.
כחול עיניו סמוי לא נראה
לשב האם מנחשת את צבען
מסך הריסים הדביק
העטוי לובן מציק.
אימו לא היססה,
אליו התכופפה
ובלשונה את עיניו
ליקקה
ולא פסקה
עד
שעין אל עין הביטה,
צחקקה.
היא בדרכה של הכלבה הלכה
זאת שבהתמדה ליקקה את גוריה
בתכונות שהטבע הטבע.

24.9.2010