Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אמריקה

אמריקה
פה תחיה כמו בן אדם.
בגדול.
אני אראה לך בית מתאים בשבילך.
באתי.
פרחים בכניסה מספר מדרגות
ואני בסלון.
ארבעה חדרי שינה בקומה הראשונה
שלושה בקומה התחתונה
ועוד שלושה בקומה השנייה.
בכל קומה יש שירותים
חדר עם מכשירי כושר
מטבח רחב ומאובזר
ומחסנים.
כמו באמריקה.
מי האחרון שגר פה? אני שואל.
זה היה איש בודד.
לא היו לו ילדים.
לא לכלכו ולא קלקלו.
זאת השקעה מצוינת,
אתה לא תפסיד.
אין לי בעיה לקנות,
אך אני רוצה לחיות.

17.2.2011