Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אמרה לא בסדר

האם תלכי אתי
לכל מקום שאלך?
אמרה: כן.

עשתה
דחפה עגלה
פעמיים
שכחה את עצמה
הוא רוצה
הוא עושה
הוא לא שם
מביטה מטה
זה מקומה.

אמר: אני לא אתך
אמרה: לא בסדר
הוא הלך.

9.9.2011