Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אלו חברים אלו?

תראה מה עשה לי
החבר.
פעם בשבוע בא לבקר,
שותה ואוכל
מתבדח
וכל הימים אשתי הייתה אתו
כזוג.
אני לא כמוהו,
שנים בסבלנות המתנתי
עד שהחבר ניפרד מאשתו.

חבר מהיחידה נקלע
לבעיה כספית זמנית
ביקש הלוואה
"ארבעים אלף שקל
עד סוף החודש".
מאז ארבע שנים ואיננו מדברים.

אני מתגעגע לתקופה שבה
הכול היה ברור
חברים לצדי, האויב על הכוונת
עכשיו זה אחרת
אוי לחבר
הידד לאויב.

1.4.2011