Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

משמידי התרבות

באו רכובים על חיות קלות רגליים
ולצדם כלבים טורפי אדם
על ראשם ברקים
ובידם אש
חייליו של קורטז
מארמונותיו של מנטזומה
לקחו כל חפץ זהב
רדפהו עד אל-דורדו
את תרבות העמים התיכו
יצקו כתרים למלכים
ומטבעות
באלו קנו אוניות ומניות
בכל דור החליפו צורה
ואולי עוד יחזרו להיות יסוד
להיות באדמה.

5.8.2011