Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

 

כלי המלחמה
הפכו כירורגיים
מתוחכמים להפליא
לא עוד יחריבו את האדמה
במקומות שאין זה נחוץ
לא יפגעו בעצים
שאינם מעורבים
זה דור של
פצצה ידידותית לסביבה
הפוגעת היישר באדם
הגופות על חלקיהן נאספות
ותחתיהן מקימים
שולחן וספסל ומקום
לעשות 'על האש'
רק נפנף והגש
הריחות נשארים באוויר
כך
החברה האזרחית
ומעמד הביניים
יוצאים נשכרים
מפצצה ידידותית
לסביבה.