Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

משבר היחסים

בשביל מימוש עצמי
אין לי צורך בגברים
הביט על עצמך!
למה מכולך אני זקוקה?
אל תיקח את זה אישית
אל תיפגע
אך דע:
עבורי אתה
פוטנציאל לצרה צרורה
אתה מנסה על כך לחפות
בטסטוסטרון ברמות גבוהות
אך סליחה,
איפה הרגישות אל האישה
את התחליף אני קונה
במחיר של מנה.
על הילדים ויתרתי לפני שנה
אין לי התנגדות
אם זה רצונך.
אל תשכח להשתמש.
זה בסדר שאתה
הולך.

7.6.11