Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כתיבתי

בעונה הזאת הכתיבה אלי קרובה
לרגע לא עוזבת
לא מרשה לי לעזוב
לא להתרחק
היא אתי
מאז ליל כלולותיי לאישה
וחיזוריי הצעירים,
דבקות כזאת לא חוויתי
היא אתי בחלום
במשחקי האהבה
לידי, בעוד אני מושיט יד
בעודי בוחר דג
מכין מאכלים
מוסיף תבלינים
מחמת חשיבותה
איני מציב לה גבולות
הלילה לא נתנה לי לישון
לא הרפתה עד שבאה על סיפוקה
עוד בית ועוד שורות.

10.3.10