Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

"כמו דג במים"

"כמו דג במים",
זה להיות חופשי לגמרי,
ללא קצוות, ללא גבולות.
לנוע בכל כיוון שאבחר
מעלה, עד השמים.
מטה, בקרקעית לגעת.
ארצה- אני ללא תנועה,
ארצה ובמהירות האור אני נע.
ללא מעצורים, בלי להסתכל לצדדים.

נהר מי החיים רחב אך יש לו אפיק
"כמו דג במים", הוא לא מקבל שאינו יכול
זינק ואל מחוץ למים יצא
יתרונותיו, שתרגל כל חייו, נעלמו באחת.
הפכו לחסרות ערך, אך תחתיהן ריק.

הולך ונחנק, עוד רגע והוא מחוץ לחייו.
ילד קטון שעל שפת המים עמד,
ראה את הדג המפרפר ובא אליו.
בתמימות אמר: "המים הם שם"
והשיבו למקום חיותו.

13.12.09