Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כן אני בת 70

עצמתי עיניים.
מדפדפת, כל שנה דף.
בבת אחת חמישים דפים.
רואה את עצמי
בחצי המשקל.
הלכתי אל הבלתי נודע.
שלא מתקבל על הדעת.
אליך.

5.2.2011