Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כן לא

הערתי לבתי על
מנהגה לחזור על צמד המילים:
כן לא
זה מביע אי ביטחון
חוסר יכולת לקבלת החלטה
תשתדלי להימנע מזה
אך היא ענתה:
זה אני.
יום הכיפורים תשע"ב
כן בצום.
לא מסביר סיבה.
כן לא עליו רגזתי תחילה
זה אי ביטחון שאני מקרין
כן רצון לחיות כיהודי
לא מאמין באלוהים
כן מתפלא
לא מתפלל
זה אני.

14.10.11