Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כן שלי

הגיל אומר כן
האוויר שממלא את הריאות
מותח אותן לצורה של כן
זה המבט החודר
האוחז בכן
המסלק את היתר
הכן הוא מוחשי
אף שכלל לא מופיע.
הוא כן שלי.

21.5.2011