Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כשהחשכה יורדת

זמן קצר אחרי השקיעה,
יש ומתרחשים דברים
שהמתינו לחשיכה.

בגבעת יערים,
הדלת נותרה פתוחה,
הבחנתי בזחילה
זיהיתי: נחש הצפע.
ניכר שהיה מבוהל
בעקבותיו, על שני רגליו
מישהו צועד
על הנחש ועלי מסתכל
עיניו ענקיות בצבע צהוב-כתום
אוח.
הרגשתי קרבה.
הוא ואני באותו התחום
מתעניינים.

27.7.10