Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כלב נטוש בתחנת הדלק

בתחנת הדלק ב "שורש" כלב
מתרוצץ בין המכוניות
אינו מביט באיש
עיניו תרות אל כל הכוונים
מתנשם בכבדות
חם
רפש מכתים פרוותו הלבנה
כלב גבוה
יפה נולד
היה לו איש
אך נטש אותו
סביבו אנשים טרודים
אינם פנויים לחשוב על הכלב
הוא לא ישרוד.
מחר כבר לא יהיה פה,
אנשים ימשיכו להתרוצץ במקומו.

15.7.2010